Nevelkinderen

Uitgeverij: Godijn Publishing

Eerste uitgave: maart 2021

Vorm: paperback en e-book

Auteurs: Krista Noor, Daniel Warmoeskerken, Ronald van Assen, Mike Jansen, Bart de Wolf, Jacob Dens, Annika Cannaerts, Michiel Richards, Marieke van de Reep, Karin Hazendonk, Leonie Wouters, Maartje Cooijman, Peter Eijk, Marielja de Geus, Julie Ivens, Stefanie Hulst, Arne Hempenius, Amber Christen, Aad de Winter, Liesbeth Jochemsen, Erik van Oosterhout, Gitta van Reeth, Lilian Veenhof, Trudy Pas

Bonusverhaal: Garvin Pouw

Verkrijgbaarheid: je lokale boekhandel, online boekhandels en Godijn Publishing

De jaarlijkse fantasy en sci-fi schrijfwedstrijd van Godijn Publishing had in 2020 het thema Nevelkinderen. Het woord spreekt tot de verbeelding want de jury kreeg meer dan honderd verhalen te lezen. Ze kozen mijn verhaal op de vijftiende plek, waar ik heel blij mee ben. 

  

Fragment uit Het moeras van de doden:

'Shona, niemand heeft gezegd dat wíj dit moeten doen.' Phelan loopt achter zijn zusje aan. Ze is jonger dan hij; al scheelt het een paar minuten. Zonder om te kijken blijft Shona steentjes voor zich uit gooien. Als er geen vocht opspringt is de modder stevig genoeg om op te staan. Op hun hoede voor drijfzand zoeken ze een weg door het moeras. Mist hangt laag boven het land en mengt zich met de damp die het moeras opstijgt. 'We gaan niet doen wat zij willen. Hoor je!' 'Wat is één leven, als je daarmee vele anderen kunt sparen?' 'Je bent gek. We hebben er niets mee te maken.' Shona draait zich abrupt om. 'We hebben er wél iets mee te maken. Ben je dat vergeten?'